DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezentul document, SC KARINA TOP&N SRL, cu sediul Bucuresti, str. Fluierului 31A, Cod Unic de Inregistrare R035683488, in calitate de vanzator, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform art. 5 din H.G. nr. 102212002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, ca produsele comercializate online nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt conforme cu normativele europene si internationale aplicabile. Declaratiile de Conformitate originale sunt in posesia producatorilor produselor mentionate in factura fiscala.

CERTIFICAT DE CALITATE

Certificam conformitatea produselor cu standardele corespunzatoare. Certificam faptul ca produsele corespund scopului pentru care au fost realizate si se incadreaza in parametrii de calitate specificaţi in documentatia tehnica cu conditia respectarii prescriptiilor de utilizare, intretinere, depozitare, conservare si transport.

Produsele respecta reglementarile referitoare la protectia muncii in vigoare in Romania şi sunt garantate pentru defecte de fabricatie si vicii ascunse pe perioade specificate in legile in vigoare.

Prezentul certificat atesta indeplinirea de catre produs a conditillor de calitate si garantie in conformitate cu Legea 449/2003, Legea 296/2004, Legea 363/2007, OG 21/1992 şi OUG 174/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta declaratie produce efecte juridice numai daca produsele in cauza sunt utilizate conform cu destinatia lor.

Declaram ca cele de mai sus sunt adevarate si conforme cu realitatea.